UBND Tỉnh Đồng Nai

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

Tư vấn, thiết kế, triển khai toàn bộ hạ tầng

n-popup

Tư vấn thiết kế layout phòng server, hỗ trợ giám sát triển khai lắp đặt thiết bị lên rack và thi công mạng

Triển khai hạ tầng ảo hóa VMWARE, Migrate toàn bộ hệ thống vật lý lên ảo hóa

Triển khai hệ thống backup HP Data protector

Triển khai hệ thống Security agent KASPERSKY cho toàn bộ nhân viên ủy ban

Triển khai hệ thống core network trên nền tảng Cisco

Triển khai hệ thống tường lửa Fortinet

Triển khai hệ thống VPN kết nối các quận huyện central về ủy ban

Đào tạo vận hành hệ thống