Trực Quan JSC

TRỰC QUAN JSC

Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống chống thất thoát dữ liệu DLP, ảo hóa, network, backup.

n-popup
Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống chống thất thoát dữ liệu DLP
Tư vấn hệ thống NAC
Hệ thống ảo hóa VMWARE
Cứu dữ liệu thất thoát do hư hỏng hardware
Optimize toàn bộ hệ thống ảo hóa
Hệ thống backup Veeam backup
Hệ thống UPS APC tự động bảo vệ hệ thống khi có sự cố mất điện
Tối ưu hóa hệ thống và đường truyền
Security pentest